Brexit – pobyt obywateli Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym