Wielkopolskie: 40 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt