Najmniejsza liczba spraw azylowych w UE od 2013 r.