Pół miliona cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt