300 tys. obywateli Ukrainy z ważnymi kartami pobytu