Rośnie liczba rozpatrywanych spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców