UE: maleje liczba wniosków o ochronę międzynarodową