Punkt przedszkolny w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej