Trendy migracyjne w I połowie roku - utrzymuje się duże zainteresowanie otrzymaniem zezwolenia na pobyt w Polsce