Pomorskie: 15 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt