Mniejsze tempo wzrostu liczby zezwoleń na pobyt posiadanych przez cudzoziemców