UE: liczba wniosków o ochronę międzynarodową spadła do poziomu z 2014 r.