Wielkopolskie: ponad 30 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt