Łódzkie: ponad 20 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt