10-proc. wzrost wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w UE