Opolskie: 10 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt