Podlaskie: 10 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt - 50% stanowią Białorusini