Pomorskie: 20 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt