Przekraczanie granicy i pobyt obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce