Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrai...
Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl - uzyskaj informacje, przygotuj wniosek lub pismo, uniknij błędów

Moduł Obsługi Spraw dostępny pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne ...
Sobota informacyjna w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

W czerwcu Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął cykl spotkań, których celem jest udzielanie informacji z zakresu legalizacji pobytu. Najbliższa sobota informacyjna odbędzie się 15 października w godz. 9 – 15 w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33.
Nowe zezwolenie na pobyt czasowy dla Białorusinów posiadających wizy humanitarne

Od 9 lipca br. zacznie obowiązywać łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych. Możliwość uproszczonej legalizacji pobytu jest kolejnym przejawem szczególnego wsparcia Pols...
Rośnie liczba rozpatrywanych spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

W 2021 r. urzędy wojewódzkie rozpatrzyły rekordową liczbę wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców. Decyzje otrzymało nieco ponad 270 tys. osób. To o 30 proc. więcej zakończonych spraw niż w 2020 r.
Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców

Już 29 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Dokonuje ona szeregu istotnych zmian w zasadach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących prac...
300 tys. obywateli Ukrainy z ważnymi kartami pobytu

Utrzymuje się rosnąca skala imigracji ukraińskiej do Polski związana głównie z kwestiami zarobkowymi. Zauważalny jest także stopniowy wzrost jej trwałości. Coraz częściej bowiem obywatele Ukrainy wybierają długoterminowy pobyt w kraju zamiast migracji tymczasowych.
Brexit – pozostały 3 miesiące na wymianę dokumentów 30

Brexit – Brytyjczycy wymieniają dokumenty i rejestrują pobyt 16

Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, któ...
Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrai...
Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl - uzyskaj informacje, przygotuj wniosek lub pismo, uniknij błędów

Moduł Obsługi Spraw dostępny pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne ...
Sobota informacyjna w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

W czerwcu Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął cykl spotkań, których celem jest udzielanie informacji z zakresu legalizacji pobytu. Najbliższa sobota informacyjna odbędzie się 15 października w godz. 9 – 15 w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33.
Nowe zezwolenie na pobyt czasowy dla Białorusinów posiadających wizy humanitarne

Od 9 lipca br. zacznie obowiązywać łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych. Możliwość uproszczonej legalizacji pobytu jest kolejnym przejawem szczególnego wsparcia Pols...
Rośnie liczba rozpatrywanych spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

W 2021 r. urzędy wojewódzkie rozpatrzyły rekordową liczbę wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców. Decyzje otrzymało nieco ponad 270 tys. osób. To o 30 proc. więcej zakończonych spraw niż w 2020 r.
Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców

Już 29 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Dokonuje ona szeregu istotnych zmian w zasadach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących prac...
300 tys. obywateli Ukrainy z ważnymi kartami pobytu

Utrzymuje się rosnąca skala imigracji ukraińskiej do Polski związana głównie z kwestiami zarobkowymi. Zauważalny jest także stopniowy wzrost jej trwałości. Coraz częściej bowiem obywatele Ukrainy wybierają długoterminowy pobyt w kraju zamiast migracji tymczasowych.
Brexit – pozostały 3 miesiące na wymianę dokumentów 30

Brexit – Brytyjczycy wymieniają dokumenty i rejestrują pobyt 16

1
2
3
4