Spotkanie konsultacyjne z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej

W Otrębusach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące monitoringu osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców. W konferencji zorganizowanej przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej wzięli udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Nowy rok szkolny dla dzieci w procedurze uchodźczej

W trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową  w Polsce jest obecnie 878 dzieci w wieku szkolnym. Uczęszczają one  do ok. 45 szkół publicznych na takich samych zasadach jak dzieci  polskie. Zdecydowana większość rozpocznie nowy rok edukacji w szkołach  podst...
Komunikat ws. Systemu Informacyjnego Schengen

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach Szef Urzędu do Spraw  Cudzoziemców dokonuje wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)  w celu odmowy wjazdu na terytorium Schengen z urzędu lub na wniosek  uprawnionych organów.
Punkt przedszkolny w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

W ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej powstanie punkt przedszkolny. Przekształcona w tym celu zostanie dotychczasowa sala, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców placówki. Planowany termin oddania inwestycji do użytku przewidziany...
Współpraca ze szwajcarskim urzędem migracyjnym

Na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wizytę  w Polsce odbył Mario Gattiker, sekretarz stanu w szwajcarskim urzędzie  migracyjnym (State Secretariat for Migration). Głównymi punktami pobytu  były spotkania w Terespolu i Białej Podlaskiej.
W UdSC powstanie Migracyjne Centrum Analityczne

Głównym celem projektu jest dalsze udoskonalanie zarządzania procesami migracyjnymi poprzez m.in. przygotowywanie analiz i raportów, spotkania eksperckie czy wymianę informacji i danych. Migracyjne Centrum Analityczne powstanie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców ale będzie...
Spotkanie konsultacyjne z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej

W Otrębusach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące monitoringu osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców. W konferencji zorganizowanej przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej wzięli udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Nowy rok szkolny dla dzieci w procedurze uchodźczej

W trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową  w Polsce jest obecnie 878 dzieci w wieku szkolnym. Uczęszczają one  do ok. 45 szkół publicznych na takich samych zasadach jak dzieci  polskie. Zdecydowana większość rozpocznie nowy rok edukacji w szkołach  podst...
Komunikat ws. Systemu Informacyjnego Schengen

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach Szef Urzędu do Spraw  Cudzoziemców dokonuje wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)  w celu odmowy wjazdu na terytorium Schengen z urzędu lub na wniosek  uprawnionych organów.
Punkt przedszkolny w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

W ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej powstanie punkt przedszkolny. Przekształcona w tym celu zostanie dotychczasowa sala, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców placówki. Planowany termin oddania inwestycji do użytku przewidziany...
Współpraca ze szwajcarskim urzędem migracyjnym

Na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wizytę  w Polsce odbył Mario Gattiker, sekretarz stanu w szwajcarskim urzędzie  migracyjnym (State Secretariat for Migration). Głównymi punktami pobytu  były spotkania w Terespolu i Białej Podlaskiej.
1
2
3
4