Ochrona międzynarodowa w 2022 r. – ponad dwukrotny wzrost rozpatrzonych wniosków

W ubiegłym roku Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał prawie 11 tys. decyzji w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej. Rekordowa była liczba pozytywnych rozstrzygnięć, które dotyczyły głównie obywateli Białorusi i Ukrainy. Średni czas prowadzenia postępowań był o praw...
Białorusini na czele statystyk dotyczących postępowań uchodźczych

Do końca września wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 7,4 tys. cudzoziemców. To o 40 proc. więcej osób w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Prawie 1,4 mln obywateli Ukrainy uzyskało natomiast numery PESEL potwierdzające objęcie ochroną c...
Postępowania uchodźcze w I połowie 2022 r.

W I połowie tego roku wnioski uchodźcze w Polsce złożyło 5,1 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowili obywatele Białorusi. Ochronę międzynarodową przyznano 2,3 tys. osobom, decyzje negatywne otrzymało prawie 0,8 tys. obcokrajowców, a 2,4 tys. postępowań zostało umor...
Białorusini w Polsce – aktualne dane migracyjne

Obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce. Liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 50 tys. osób. Zdecydowany wzrost skali migracyjnej w tym przypadku zauważalny jest od sierpnia 2020 r.
Ochrona międzynarodowa w 2021 r

Wzrasta liczba Gruzinów mieszkających i pracujących w Polsce

Gruzini są jedną z najdynamiczniej rosnących grup cudzoziemców osiedlających się w Polsce. Liczba obywateli Gruzji posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 10 tys. osób. To dwukrotnie więcej niż jeszcze dwa lata temu – wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzozie...
Zezwolenia na pobyt po III kwartale

W trzech kwartałach 2021 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 15 proc. Na początku października takie dokumenty posiadało 525 tys. osób. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że najliczniej zwiększyła się grupa obywate...
Ochrona międzynarodowa po III kwartale 2021 r

Pół miliona cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce posiada 0,5 mln cudzoziemców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy, którzy stanowią 55 proc. tej grupy ale coraz liczniej w kraju osiedlają się także Białorusini. Do Polski migrują głównie osoby młode w zwią...
Obywatele Ukrainy w Polsce – aktualne dane migracyjne

Rok po rosyjskiej agresji na Ukrainę z ochrony czasowej w Polsce korzysta obecnie prawie 1 mln obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Łącznie ważne zezwolenia na pobyt w kraju posiada natomiast 1,4 mln osób.
Ochrona międzynarodowa w 2022 r. – ponad dwukrotny wzrost rozpatrzonych wniosków

W ubiegłym roku Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał prawie 11 tys. decyzji w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej. Rekordowa była liczba pozytywnych rozstrzygnięć, które dotyczyły głównie obywateli Białorusi i Ukrainy. Średni czas prowadzenia postępowań był o praw...
Białorusini na czele statystyk dotyczących postępowań uchodźczych

Do końca września wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 7,4 tys. cudzoziemców. To o 40 proc. więcej osób w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Prawie 1,4 mln obywateli Ukrainy uzyskało natomiast numery PESEL potwierdzające objęcie ochroną c...
Postępowania uchodźcze w I połowie 2022 r.

W I połowie tego roku wnioski uchodźcze w Polsce złożyło 5,1 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowili obywatele Białorusi. Ochronę międzynarodową przyznano 2,3 tys. osobom, decyzje negatywne otrzymało prawie 0,8 tys. obcokrajowców, a 2,4 tys. postępowań zostało umor...
Białorusini w Polsce – aktualne dane migracyjne

Obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce. Liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 50 tys. osób. Zdecydowany wzrost skali migracyjnej w tym przypadku zauważalny jest od sierpnia 2020 r.
Ochrona międzynarodowa w 2021 r

Wzrasta liczba Gruzinów mieszkających i pracujących w Polsce

Gruzini są jedną z najdynamiczniej rosnących grup cudzoziemców osiedlających się w Polsce. Liczba obywateli Gruzji posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 10 tys. osób. To dwukrotnie więcej niż jeszcze dwa lata temu – wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzozie...
Zezwolenia na pobyt po III kwartale

W trzech kwartałach 2021 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 15 proc. Na początku października takie dokumenty posiadało 525 tys. osób. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że najliczniej zwiększyła się grupa obywate...
Ochrona międzynarodowa po III kwartale 2021 r

Pół miliona cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce posiada 0,5 mln cudzoziemców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy, którzy stanowią 55 proc. tej grupy ale coraz liczniej w kraju osiedlają się także Białorusini. Do Polski migrują głównie osoby młode w zwią...
1
2
3
4
5
6