200 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt czasowy

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej chcący zamieszkać w Polsce na dłuższy okres zdecydowanie najczęściej ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy. Może być ono wydane na maksymalnie 3 lata w związku z np. podjęciem pracy, nauką lub pobytem z rodziną. Obecnie ważne zezw...
Ochrona międzynarodowa po III kwartale roku

Liczba cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie. Do końca września wnioski w tej sprawie złożyło 3,1 tys. osób – o ok. 25 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Niezmiennie najwięcej spraw dot...
Pomorskie: 15 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt (m.in. czasowy lub stały) wydane w województwie pomorskim przekroczyła 15 tys. osób. Od 2014 r. liczba ta wzrosła dwukrotnie. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dane nie uwzględniają osób przebywaj...
UE: maleje liczba wniosków o ochronę międzynarodową

W pierwszej połowie 2018 r. cudzoziemcy złożyli w krajach UE   nieco ponad 301 tys. wniosków o przyznanie statusu uchodźcy, wynika z  danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum  Support Office). Jest to o ok. 15 proc. mniej niż  w analogiczn...
Trendy migracyjne w I połowie roku - utrzymuje się duże zainteresowanie otrzymaniem zezwolenia na pobyt w Polsce

W pierwszej połowie 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tys. osób. Dynamika wzrostu była o ok. 30 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Najliczniej wzrosła grupa obywateli Ukrainy – o 18 tys. osób. Niezmienn...
Legalizacja pobytu w 2017 r.

202 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 r.
Ochrona międzynarodowa w 2017 r.

5 tys. cudzoziemców w 2017 r. złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej
UdSC uruchomił nowy portal o migracjach

Migracje.gov.pl to adres,  pod którym można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące  statystyk i liczb związanych z imigracją do Polski. Na stronie znajdują  się m.in. aktualne dane z zakresu legalizacji pobytu i udzielania  cudzoziemcom ochrony międzynarodow...
Legalizacja pobytu w 2016 r.

152 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt w Polsce w 2016 r.
Nieco ponad 4 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w 2018 r.

W ubiegłym roku nastąpił kolejny spadek liczby cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce. Wnioski w tej sprawie złożyło 4,1 tys. osób – o ok. 1 tys. mniej niż w 2017 r. Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało w sumie 406 obcokrajowców. Dec...
200 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt czasowy

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej chcący zamieszkać w Polsce na dłuższy okres zdecydowanie najczęściej ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy. Może być ono wydane na maksymalnie 3 lata w związku z np. podjęciem pracy, nauką lub pobytem z rodziną. Obecnie ważne zezw...
Ochrona międzynarodowa po III kwartale roku

Liczba cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie. Do końca września wnioski w tej sprawie złożyło 3,1 tys. osób – o ok. 25 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Niezmiennie najwięcej spraw dot...
Pomorskie: 15 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt (m.in. czasowy lub stały) wydane w województwie pomorskim przekroczyła 15 tys. osób. Od 2014 r. liczba ta wzrosła dwukrotnie. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dane nie uwzględniają osób przebywaj...
UE: maleje liczba wniosków o ochronę międzynarodową

W pierwszej połowie 2018 r. cudzoziemcy złożyli w krajach UE   nieco ponad 301 tys. wniosków o przyznanie statusu uchodźcy, wynika z  danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum  Support Office). Jest to o ok. 15 proc. mniej niż  w analogiczn...
Trendy migracyjne w I połowie roku - utrzymuje się duże zainteresowanie otrzymaniem zezwolenia na pobyt w Polsce

W pierwszej połowie 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tys. osób. Dynamika wzrostu była o ok. 30 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Najliczniej wzrosła grupa obywateli Ukrainy – o 18 tys. osób. Niezmienn...
Legalizacja pobytu w 2017 r.

202 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 r.
Ochrona międzynarodowa w 2017 r.

5 tys. cudzoziemców w 2017 r. złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej
UdSC uruchomił nowy portal o migracjach

Migracje.gov.pl to adres,  pod którym można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące  statystyk i liczb związanych z imigracją do Polski. Na stronie znajdują  się m.in. aktualne dane z zakresu legalizacji pobytu i udzielania  cudzoziemcom ochrony międzynarodow...
Legalizacja pobytu w 2016 r.

152 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt w Polsce w 2016 r.
1
2
3
4
5
6