Trendy migracyjne w I połowie roku - utrzymuje się duże zainteresowanie otrzymaniem zezwolenia na pobyt w Polsce

W pierwszej połowie 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tys. osób. Dynamika wzrostu była o ok. 30 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Najliczniej wzrosła grupa obywateli Ukrainy – o 18 tys. osób. Niezmienn...
Legalizacja pobytu w 2017 r.

202 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 r.
Ochrona międzynarodowa w 2017 r.

5 tys. cudzoziemców w 2017 r. złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej
UdSC uruchomił nowy portal o migracjach

Migracje.gov.pl to adres,  pod którym można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące  statystyk i liczb związanych z imigracją do Polski. Na stronie znajdują  się m.in. aktualne dane z zakresu legalizacji pobytu i udzielania  cudzoziemcom ochrony międzynarodow...
Legalizacja pobytu w 2016 r.

152 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt w Polsce w 2016 r.
Ochrona międzynarodowa w 2016 r.

12 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w 2016 r.
1
2
3
4
5