Aktualności
Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, któ...

30 marca 2023

Statystyki migracyjne
Rok po rosyjskiej agresji na Ukrainę z ochrony czasowej w Polsce korzysta obecnie prawie 1 mln obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Łącznie ważne zezwolenia na pobyt w kraju posiada natomiast 1,4 mln osób.

9 marca 2023

Aktualności
W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrai...

30 stycznia 2023

Statystyki migracyjne
W ubiegłym roku Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał prawie 11 tys. decyzji w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej. Rekordowa była liczba pozytywnych rozstrzygnięć, które dotyczyły głównie obywateli Białorusi i Ukrainy. Średni czas prowadzenia postępowań był o praw...

25 stycznia 2023

Aktualności
Moduł Obsługi Spraw dostępny pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne ...

12 grudnia 2022

Statystyki migracyjne
Do końca września wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 7,4 tys. cudzoziemców. To o 40 proc. więcej osób w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Prawie 1,4 mln obywateli Ukrainy uzyskało natomiast numery PESEL potwierdzające objęcie ochroną c...

20 października 2022

Aktualności
W czerwcu Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął cykl spotkań, których celem jest udzielanie informacji z zakresu legalizacji pobytu. Najbliższa sobota informacyjna odbędzie się 15 października w godz. 9 – 15 w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

29 września 2022

Statystyki migracyjne
W I połowie tego roku wnioski uchodźcze w Polsce złożyło 5,1 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowili obywatele Białorusi. Ochronę międzynarodową przyznano 2,3 tys. osobom, decyzje negatywne otrzymało prawie 0,8 tys. obcokrajowców, a 2,4 tys. postępowań zostało umor...

29 lipca 2022

Aktualności
Od 9 lipca br. zacznie obowiązywać łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych. Możliwość uproszczonej legalizacji pobytu jest kolejnym przejawem szczególnego wsparcia Pols...

7 lipca 2022

Statystyki migracyjne
Obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce. Liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 50 tys. osób. Zdecydowany wzrost skali migracyjnej w tym przypadku zauważalny jest od sierpnia 2020 r.

29 czerwca 2022

1
2
3
4
5
6
7