Aktualności
Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach Szef Urzędu do Spraw  Cudzoziemców dokonuje wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)  w celu odmowy wjazdu na terytorium Schengen z urzędu lub na wniosek  uprawnionych organów.

16 sierpnia 2018

Kontakt
Pytania lub wątpliwości? Napisz do nas: media@udsc.gov.pl

9 sierpnia 2018

Statystyki migracyjne
W pierwszej połowie 2018 r. cudzoziemcy złożyli w krajach UE   nieco ponad 301 tys. wniosków o przyznanie statusu uchodźcy, wynika z  danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum  Support Office). Jest to o ok. 15 proc. mniej niż  w analogiczn...

8 sierpnia 2018

Aktualności
W ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej powstanie punkt przedszkolny. Przekształcona w tym celu zostanie dotychczasowa sala, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców placówki. Planowany termin oddania inwestycji do użytku przewidziany...

7 sierpnia 2018

Statystyki migracyjne
W pierwszej połowie 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tys. osób. Dynamika wzrostu była o ok. 30 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Najliczniej wzrosła grupa obywateli Ukrainy – o 18 tys. osób. Niezmienn...

19 lipca 2018

Aktualności
Na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wizytę  w Polsce odbył Mario Gattiker, sekretarz stanu w szwajcarskim urzędzie  migracyjnym (State Secretariat for Migration). Głównymi punktami pobytu  były spotkania w Terespolu i Białej Podlaskiej.

6 lipca 2018

Biuletyn informacyjny UdSC
Zapraszamy do lektury trzeciego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który został poświęcony głównie tematowi pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową. W materiale poruszona została także tematyka edukacji...

11 kwietnia 2018

Statystyki migracyjne
202 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 r.

2 lutego 2018

Statystyki migracyjne
5 tys. cudzoziemców w 2017 r. złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej

1 lutego 2018

Biuletyn informacyjny UdSC
Zapraszamy do lektury drugiego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który został poświęcony głównie tematowi imigracji z Ukrainy. Nie zabrakło również opinii ekspertów ze Straży Granicznej i Ośrodka Studiów Wschodnich oraz stałych rubryk poświęco...

22 września 2017

1
2
3
4
5
6
7