Statystyki migracyjne
W pierwszej połowie 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tys. osób. Dynamika wzrostu była o ok. 30 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Najliczniej wzrosła grupa obywateli Ukrainy – o 18 tys. osób. Niezmienn...

19 lipca 2018

Aktualności
Na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wizytę  w Polsce odbył Mario Gattiker, sekretarz stanu w szwajcarskim urzędzie  migracyjnym (State Secretariat for Migration). Głównymi punktami pobytu  były spotkania w Terespolu i Białej Podlaskiej.

6 lipca 2018

Biuletyn informacyjny UdSC
Zapraszamy do lektury trzeciego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który został poświęcony głównie tematowi pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową. W materiale poruszona została także tematyka edukacji...

11 kwietnia 2018

Statystyki migracyjne
202 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 r.

2 lutego 2018

Statystyki migracyjne
5 tys. cudzoziemców w 2017 r. złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej

1 lutego 2018

Biuletyn informacyjny UdSC
Zapraszamy do lektury drugiego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który został poświęcony głównie tematowi imigracji z Ukrainy. Nie zabrakło również opinii ekspertów ze Straży Granicznej i Ośrodka Studiów Wschodnich oraz stałych rubryk poświęco...

22 września 2017

Biuletyn informacyjny UdSC
Zapraszamy do lektury pierwszego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W każdym wydaniu będzie można znaleźć m.in. najważniejsze wiadomości dotyczące migracji i cudzoziemców, artykuł eksperta, aktualne dane statystyczne oraz opis najważniejszych w...

31 maja 2017

Statystyki migracyjne
Migracje.gov.pl to adres,  pod którym można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące  statystyk i liczb związanych z imigracją do Polski. Na stronie znajdują  się m.in. aktualne dane z zakresu legalizacji pobytu i udzielania  cudzoziemcom ochrony międzynarodow...

16 maja 2017

Statystyki migracyjne
152 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt w Polsce w 2016 r.

2 lutego 2017

Statystyki migracyjne
12 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w 2016 r.

1 lutego 2017

1
2
3
4
5
6
7