Biuletyn informacyjny UdSC
Zapraszamy do lektury pierwszego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W każdym wydaniu będzie można znaleźć m.in. najważniejsze wiadomości dotyczące migracji i cudzoziemców, artykuł eksperta, aktualne dane statystyczne oraz opis najważniejszych w...

31 maja 2017

Statystyki migracyjne
Migracje.gov.pl to adres,  pod którym można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące  statystyk i liczb związanych z imigracją do Polski. Na stronie znajdują  się m.in. aktualne dane z zakresu legalizacji pobytu i udzielania  cudzoziemcom ochrony międzynarodow...

16 maja 2017

Statystyki migracyjne
152 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenie na pobyt w Polsce w 2016 r.

2 lutego 2017

Statystyki migracyjne
12 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w 2016 r.

1 lutego 2017

1
2
3
4
5
6
7